Çevre Politikamız

cvr

 

 

 

 

 

DEKOR LİFE Montaj, İmalat ve İnşaat olarak biz, faaliyet gösterdiğimiz yapı sektöründe çevre ile etkileşimlerini gözden geçiren, çevreyi koruma bilincini tüm paydaşlarına aşılamayı görev ve sorumluluk olarak görmekte; çevresel etkileri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek teknolojileri kullanmaktadır.


 

DEKOR LİFE YAPI TASARIM olarak;

  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve bu yönde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamayı ve<a href=”https://mmjdoctoronline.com/esa”>emotional support dog letter</a>
    bu amaç doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmayı,
  • Üretim, taşıma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi ve çevre kirlenmelerinin önlenmesini taahhüt ederiz.