İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

isg

DEKOR LİFE Montaj, İmalat ve İnşaat  olarak benimsemiş olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği politikası, insana ve

içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. DEKOR LİFE, kuruluşundan bu güne faaliyet gösterdiği yapı sektöründe, iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) birinci önceliği olarak görüp, “önce sağlık” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

İSG yönetim sistemimizi geliştirmek adına;

  • Sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymayı,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı ve karşılamayı,
  • Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
  • Firmamızda müşteri, ziyaretçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı,
  • İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almayı ve riskleri minimize etmeyi,
  • Minimum kaza ile çalışmalarını sürdürmeyi,
  • Çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
  • Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemeyi,
  • İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirerek, hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.