Kalite Politikamız

kalite-politikamiz

DEKOR LİFE’de “kalite”, müşteri istek ve şartlarına tam uygunluğu sağlayacak düzeyde performans üstünlüğü olarak anlaşılmakta olup, müşteri tatmini esas olarak alınmaktadır.

DEKOR LİFE kalite politikası aşağıda verilmiştir :

DEKOR LİFE Yapı ve Dekorasyon’da projelendirilme alanlarında sürdürdüğü tüm hizmetlerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda kabul gördüğünden ve müşterilerinin beklentilerini karşıladığından emin olacaktır.


Bu amaçla çalışanların tam katılımıyla :

– Tüm kademelerde kalite politikasını sürdürmek
– Tüm  ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek, alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirmeyi sağlayacak,
– Kalite hedefleri tespit edilerek ve hedeflere göre çalışanlar ödüllendirilerek,
– Her kademede eğitimler verilerek ve personelin bu eğitimlere katılımı desteklenerek,
– Kalite yönetim prosesine tüm çalışanların katılımı ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklenerek,

Çalışanların motivasyonu arttırılacak, müşteri beklentilerinin ötesinde bir kalite standardı yakalanacak ve % 100 müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.

Kalite politikası eğitim, duyuru vb. uygulamalar ile tüm personele aktarılır, herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışılması sağlanır.